Titulinis

Vaistų išdavimo įrenginys skirtas vaistų ar kitų medikamentų išfasuotų tabletėmis, žirneliais ar pan. išdavimui.
Įrenginio stebėsena ir nustatymai gali būti vykdomi GSM koriniu ryšiu ir perduodama dviems abonentams.
Measurement systems for AES calibration, Smart capacitive transducer
We manufacture and install internal and external railings made of stainless steel with wooden armrest. Various options are available on request.

Mūsų gaminiai

Akustinė emisijos matavimo įranga

Frequecy band 20 kHz – 1.0 MHz
– Broadband and resonant
– For different entviroment
– With waveguide and embedded

Mūsų gaminiai

Automatinis tablečių dalytuvas

Vaistų išdavimo įrenginys skirtas vaistų ar kitų medikamentų išfasuotų tabletėmis, žirneliais ar pan. išdavimui.
Įrenginio stebėsena ir nustatymai gali būti vykdomi GSM koriniu ryšiu ir perduodama dviems abonentams.